Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
4 posty 0 komentarzy

Porozumienie Narodowe

porozumienienarodowe - RSPN w swej działalności kieruje się przede wszystkim interesem Narodu jego wspólnego dobra jakim jest Rzeczpospolita Polska.

RUCH SPOŁECZNY POROZUMIENIE NARODOWE ZASADY IDEOWE

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

RSPN w swej działalności kieruje się przede wszystkim interesem Narodu jego wspólnego dobra jakim jest Rzeczpospolita Polska.


Za wartości podstawowe uznajemy:
 

 1. Naród, Państwo, Rodzina, Wartości Chrześcijańskie: bezwzględne Prawo do życia; Niepodległość i Suwerenność. Prawo do Własności.
 2. Rodzina to podstawowa komórka społeczna, oparta na związku małżeńskim kobiety i mężczyzny. Rodzina jest podstawowym podmiotem prawa, którego celem jest zabezpieczenie jej dobra.
 3. Zgodnie z Polską Tradycją Narodową - świadomość, określa byt Narodu. Sprawą największej wagi jest zapewnienie praworządności w oparciu o zasady moralne i etyczne oraz przywrócenie w świadomości społecznej poczucia godności człowieka i Narodu, honoru i prawdy. 
 4. Państwo sprawiedliwe - wszyscy obywatele równi względem prawa. Należy bezwzględnie odebrać immunitet posłom, senatorom, prokuratorom i sędziom - tak by obywatele mogli ich pozywać jeżeli naruszają prawo, łamią konstytucję, lub podejmują decyzje godzące w interesy obywateli lub Państwa.
 5. Podstawą rozwoju Rzeczpospolitej jest poprawa stanu biologicznego Narodu, odrodzenie i wzbogacenie historycznie ukształtowanej kultury, tradycji oraz ochrona środowiska naturalnego.
 6. Warunkiem rozwoju Narodu jest niepodległa, suwerenna i silna Polska, która zapewni obywatelom bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz stworzy odpowiednie warunki działania na rzecz osobistego i wspólnego dobra, zgodnie ze zdolnościami, aspiracjami i wkładem pracy.
 7. Człowiek - obywatel musi mieć zagwarantowaną rzeczywistą pełnię praw i jednocześnie musi mieć świadomość obowiązku respektowania prawa, obrony ojczyzny oraz zachowania i wzbogacenia dziedzictwa narodowego.
 8. Działalność gospodarcza musi być zgodna z pożytkiem społecznym i nie można jej prowadzić w sposób naruszający bezpieczeństwo , wolność i godność pracownika lub wyrządzając szkody w środowisku naturalnym. Własność jest gwarancją wolności a wszystkie jej formy (prywatna spółdzielcza, komunalna, państwowa) są równoprawne i cieszą się szczególną ochroną władz państwowych i samorządowych.
 9. Najważniejszy jest człowiek, człowiekowi ma służyć gospodarka, również te działy gospodarki, które nie są nastawione wyłącznie na zysk, ale mają istotny wpływ na przeciwdziałanie bezrobociu (Państwo musi o to zawsze zadbać). Pieniądz służy gospodarce i człowiekowi. Praca jest ważniejsza od kapitału.
 10. RSPN twierdzi: Podstawowym obowiązkiem władz państwowych i samorządowych, jest zapewnienie Narodowi bezpieczeństwa, ochrona integralności Państwa, ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa narodowego, racjonalnie wykorzystanie bogactw i zasobów naturalnych z pożytkiem dla całego Narodu, przeciwdziałanie bezrobociu, właściwa opieka; również socjalna nad rencistami i emerytami, rodzinami wielodzietnymi oraz wszelkimi innymi osobami i grupami społecznymi nie radzącymi sobie z trudnościami życiowymi, tak w mieście jak i na wsi oraz takie kształtowanie życia gospodarczego, edukacji, nauki, kultury i służby zdrowia, by kolejne pokolenia dziedziczyły Ojczyznę w lepszym stanie, niż ich przodkowie.

KOMENTARZE

 • W zasadzie OK, ale ...
  1. Powinno być jeszcze: "prawo do WOLNOŚCI". Czyli np,. do tego, że Polak może sobie kupić meble zarówno w Kalwarii Zebrzydowskiej, jak i w Chinach ... Że każdy może sobie wyjechać z Polski., może wyznawać dowolną religię itp.

  2. OK, ale należy zgodzić się na to, że ludzie mogą żyć również w "związkach partnerskich", które małżeństwem nie są, ale pozwalają na pewne prawa (dziedziczenie, prawo do opieki w chorobie itp.)

  3. OK

  4. OK (dodałbym wybory BEZPOŚREDNIE na szefów sądów, prokuratur i policji)

  5. OK

  6. OK

  7. OK

  8. OK (ale pod warunkiem likwidacji Kodeksu Pracy i zniszczenia związków zawodowych)

  9. KOSZMARNA BZDURA !!!! ten punkt powinien NATYCHMIAST zostać WYWALONY W GWIAZDY z tego "dekalogu" !!!

  Zamiast tej KOSMICZNEJ BZDURY powinno być podkreślone znaczenie WOLNEGO RYNKU, swobody umów, chcącemu nie dzieje się krzywda i swobodzie przepływu kapitału.

  10. OK, z wyjątkiem "walki z bezrobociem". Coś takiego jak "bezrobocie" NIE ISTNIEJE ...

  Więc jak można walczyć z czymś, co NIE ISTNIEJE ???
 • @topstopjuve 20:50:30
  Tak,to jest stowarzyszenie dla Polaków. Nie wolno?
  Obywatele innych narodowości niech sobie tworzą własne stowarzyszenia.

OSTATNIE POSTY

więcej